CEDI's News & Activities

มีข่าวสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมาอัพเดทอยู่เสมอ
คุณสามารถสมัครรับข่าวสารจากเราได้ ฟรี! ด้านล่าง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Real Zoom (The futuristic of developer)

ข่าวสารและกิจกรรม · 11 สิงหาคม 2560 · จำนวนความคิดเห็น 0

ข่าวประชาสัมพันธ์<p> แถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Real Zoom (The futuristic of developer)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI) ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) เดินหน้าสานต่อแผนสนับสนุนผู้ประกอบการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเข็มแข็งรองรับการแข่งขัน จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น Real Zoom (The futuristic of developer) สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นผ่าน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของวงการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง SEM1 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวนับเป็นครั้ง แรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการพัฒนาหลักสูตรด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวทางการอบรม มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เห็นภาพ ชัดเจนการตัดสินใจในสถานการณ์จริง ให้ผู้เข้าอบรมได้คิดประมวลผลและเกิดการฝึกวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่การลงมือทำ อันจะช่วย ยกระดับความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม

ด้าน คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัยพ์และพันธมิตร(REP) กล่าวเสริมในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงในเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคนในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้อบรมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อน เพราะเนื้อหาจะเน้นถ่ายทอดวิธีการ แนวคิดในการต่อยอดขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ทันที เหมาะกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พึ่งเริ่มเข้ามาในวงการ,ทายาทธุรกิจ,ผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ หลักสูตร 3 วัน เร่ียนวันที่ 8,9 และ 16 กันยายน 2560 

 
สนใจสมัครได้ที่