CEDI's News & Activities

มีข่าวสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมาอัพเดทอยู่เสมอ
คุณสามารถสมัครรับข่าวสารจากเราได้ ฟรี! ด้านล่าง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

"พิธีปิดหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต" รุ่น 5

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>"พิธีปิดหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต" รุ่น 5

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีปิดหลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต” (Future Entrepreneurs Forum: FEF) รุ่น 5 โดยมี คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ของสถาบันผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ และคุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จ และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่น 5 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ <p> หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่น 5 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พาผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่น 5 บินลัดฟ้า ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นำทีมโดย คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคุณเมฆกวี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตร ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

"Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น" รุ่นที่ 23

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>"Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น" รุ่นที่ 23

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI) จัดอบรมหลักสูตร “Bualuang Smart Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น” ซึ่งครั้งนี้จัดเป็น รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดหลักสูตร "ผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF)" รุ่นที่ 5

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>พิธีเปิดหลักสูตร "ผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF)" รุ่นที่ 5

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ CEDI มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีเปิดหลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต” (Future Entrepreneurs Forum: FEF) รุ่น 5 ร่วมกับทางธนาคารกรุงเทพ โดยมีคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "ไขปริศนาเขาวงกต ธุรกิจครอบครัวด้วยธรรมนูญครอบครัว" ครั้งที่ 4

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p> หลักสูตร "ไขปริศนาเขาวงกต ธุรกิจครอบครัวด้วยธรรมนูญครอบครัว" ครั้งที่ 4

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ CEDI จัดอบรมหลักสูตร "ไขปริศนาเขาวงกตธุรกิจครอบครัว...ด้วยธรรมนูญครอบครัว" ครั้งที่ 4 เพื่อจัดสรรให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนในครอบครัว ณ โรงแรมดุสิตธานี สีลม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0