CEDI's Course & Services

CEDI ในความร่วมมือกับ BABSON COLLEGE ได้ทุ่มเท
พัฒนาและออกแบบหลักสูตรด้านผู้ประกอบการจากการวิจัย
กอปรกับประสบการณ์ความรู้โดยเหล่ามังกรธุรกิจ พร้อมบริการ
ให้คำปรึกษาการสืบทอดธุรกิจ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมอบ
ขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิผลสูงสุด

 

 

Active Course


Previous    Course

สัมมนา"ไขปริศนาเขาวงกตธุรกิจครอบครัว"(ด้วยธรรมนูญครอบครัว)

การอบรม 2 วัน ที่สถาบันฯ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด สามารถร่วมด้วยช่วยกันที่จะประคับประคอง และสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบริหารธุรกิจครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุข และทำให้กิจการสืบต่อกันไป จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน

จัดอบรมวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมทั้งที่เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ ผู้สืบทอดรุ่น 2 และรุ่น 3 รวมทั้งมากันเป็นครอบครัว และมาเดี่ยว ทุกคนต้องการรู้ว่าธรรมนูญครอบครัวจะช่วยได้อย่างไร มีหลักการเพื่อคลอบคลุมเรื่องใดบ้าง ในครั้งนี้มีผู้สัมมนารวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวเรื่องธรรมนูญครอบครัว 3 คน คือ คุณวิเชฐ ตันติวานิช                                                 คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และคุณนิรัติ กาญจนาคพันธุ์

 

หลักสูตรเพิ่มพูนความมั่งคั่งไร้ขีดจำกัดกับ SCBS        

SCBS Infinite Wealth Program (IWP)  

โลกยุคใหม่เต็มไปด้วยโอกาส และความมั่งคั่งที่สามารถหยิบจับได้ง่าย รวดเร็วขึ้น การสร้างความมั่งคั่งมีหลากหลาทางเลือกที่ทำให้นักธุรกิจ และคนทั่วไปจำนวนมาก ค้นหากทางเลือกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งต่อไปเรื่อย ๆ การลงทุนในตลาดทุนเป็นทาง เลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัว ผู้ลงทุนเอง และประเทศชาติอีกด้วย

IWP มีวัตถุประสงค์ให้นักลงทุนที่หลากหลายประสบการณ์ ได้เรียนรู้ และเพิ่มเติมความเข้าใจ ในการลงทุน เพื่อเป็นนักลงทุนที่มีหลักการ มีกฎกติกา และเข้าใจความโปร่งใส และเทคนิค การลงทุนในปัจจุบันอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

เปิดการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 47 คน ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 เดือนครึ่ง การอบรมประกอบด้วยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการลงทุนจริง และผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ มาร่วมแบ่งปันความรู้ อาทิ คุณวิชัย ทองแตง คุณวัชร แก้วสว่าง คุณชาย มโนภาส คุณอภิป กีรติพิชญ์ (นิ้วโป้ง) คุณวิชัย วชิรพงศ์ (เสี่ยยักษ์) นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการลงทุนระยะสั้นเพื่อทดสอบความเข้าใจในหลักการที่ได้อบรมอีกด้วย

งานสัมมนา "เคล็ดลับ...มังกรธุรกิจครอบครัว"

งานสัมมนา  “เคล็ดลับ...มังกรธุรกิจครอบครัว”  โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (เซดี้) แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รวบรวมเหล่ามังกรธุรกิจ ตัวจริง เสียงจริง  ทั้งรุ่นก่อตั้ง และรุ่นทายาท  มาแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจครอบครัว  โดยมีเป้าประสงค์ให้ธุรกิจครอบครัวไทยสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่งคง และยั่งยืนต่อไป

เนื้อหาในากรจัดงาน 1 วันเต็ม
 

1 วันเต็มกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (เซดี้)   ได้เชิญชวนเหล่ามังกรธุรกิจระดับประเทศมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจว่ามีวิธีอย่างไร ถึงจะสามารถนำพาธุรกิจที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพัก น้ำแรง ให้มีความเจริญเติบโต มั่งคง และยั่งยืนต่อไปได้

ต้องยอมรับว่าการบริหารธุรกิจครอบครัวย่อมมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากการบริหารธุรกิจแบบองค์กรเอกชนซึ่งเราต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารธุรกิจครอบครัวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • ความแตกต่าง...ทางความคิดของผู้บริหารแต่ละรุ่น   
 • ทำอย่างไร...ถึงจะให้ทายาทที่จะเข้าช่วยทำธุรกิจต่อมีความเข้าใจ มีแรงจูงใจที่ดี
  และพร้อมที่จะเข้ามาลุยงานอย่างเต็มที่
 • การเข้ามาทำงานในครอบครัว หรือการมอบธุรกิจให้ทายาททำต่อ
  ...ไม่เพียงแต่บอกให้เข้ามาทำอย่างเดียวต้องเตรียมอะไรบ้างหรือเปล่า อย่างไร 
 •  แล้วครอบครัวใหญ่ ๆ ที่เค้าประสบความสำเร็จกันเค้าวางระบบกันอย่างไร 
  เค้าดำเนินการภายในครอบครัวกันอย่างไร

เคล็ดลับที่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์เหล่านี้จำเป็นจะต้องให้ผู้ที่เข้าใจ และรู้จริง อย่างมังกรธุรกิจเหล่านี้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านฟัง ไม่ว่าจะเป็น

 1. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  "กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบปเวอเรจ จำกัด (มหาชน)"
 2. คุณฐิติวุฒิ์ บุลสุข "กรรมการผู้จัดการ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)"
 3. คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล "ประธานกรรมบริหาร บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งได้รับรางวัล ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2011"
 4. คุณอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์ "กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด"
 5. คุณวิเชฐ ตันติวานิช "ประธานกรรมบริหารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (เซดี้)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" 

   "YOUNG" THAI-CHINESE CHAMBER OF COMMERCE (2012)    

"หลักสูตร ธรรมนูญครอบครัว...เขียนอย่างไรให้ยั่งยืน (YTCC) "   หอการค้าไทย-จีน ได้ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2453 เป็นการรวมกลุ่มคนจีนที่ทำการค้า และอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา  และกลายเป็นกำลังสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ หอการค้าไทย-จีน จวบจนปัจจุบันก่อตั้งมากว่า 100 ปี  ย่อมมีการเติบโตทางธุรกิจ  และการการสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นกันมาโดยตลอด

กลุ่ม YTCC คือกลุ่มทายาทธุรกิจของเจ้าของกิจการในหอการค้าไทย-จีน  ที่ต้องการสืบสานธุรกิจของครอบครัวให้อยู่ยั้งยืนยงชั่วลูกหลาน  โดยเล็งเห็นความสำคัญของการวางรากฐานธุรกิจครอบครัว และสานต่อกิจการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีระบบ  YTCC
ได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รับประโยชน์จากความรู้เรื่องการสืบสานธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน  และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำธรรมนูญครอบครัว  สถาบันฯ จึงได้จัดทำหลักสูตร "ธรรมนูญครอบครัว... 
เขียนอย่างไรให้ยั่งยืน” ขึ้นให้กับกลุ่มสมาชิก YTCC โดยมีเนื้อหาคร่าว ๆ ครอบคลุมเรื่อง 5 ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องธรรมนูญครอบครัว

 •  การสานเสวนาครอบครัว
 •  การสร้าง ‘ต้นแบบ’ ธรรมนูญครอบครัว
 •  หัวข้อสำคัญในธรรมนูญครอบครัว
 •  วางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับธุรกิจครอบครัว
 •  กระบวนการทำงาน และทีมที่ปรึกษา

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจในบริบทของเนื้อหา  ยังมีการสร้างต้นแบบเหมือนสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรม   ได้มีการฝึกหัดทำ Role Play  ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีหน้าที่ต่างกัน และสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อวางแผน ในหัวข้อต่าง ๆ ของสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการเขียนธรรมนูญครอบครัวได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

   โครงการพัฒนาสุดยอดผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย (2012)    

"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) " ในฐานะหน่วยงานหลักภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ต้องการยกระดับผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยเป็นผู้ประกอบการและองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศอยู่บนรากฐานของการพัฒนาที่เข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นหนึ่งในกลจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จึงมัวัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว (Capability Enhancement) ให้สามารถยกระดับความสามารถเชิงแข่งขัน (Competitiveness) ได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค

2.เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ (Social Awareness) แก่สังคมต่อการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ซึ่งสะท้อนการให้ความสำคัญของภาครัฐต่อคุณภาพของการบริหารจัดการ งานบริการ และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน
 
โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่
 

- กลุ่มที่ได้เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
- กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรางวัลฯ ในปีที่ผ่านมา
- กลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศต่อไป

หลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาสุดยอดผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตร "ชนะรอบทิศ พิชิตอาเซียน"
เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC)
 
กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558
- การเปิดเสรีประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากจะทำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานและการลงทุนเข้ามาในตลาดไทย ผู้ประกอบการจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ และสามารถใช้การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งทักษะที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งมี 3 ด้าน คือ ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skill) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) และทักษะด้านการตลาด (Marketing Skill)

(2) หลักสูตร "พิชิตกินรี การันตีท่องเที่ยวไทย"
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโดยมุ่งหวังการเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการมีมาตรฐานของการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งให้ความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ที่มีโอกาสได้รับรางวัลกินรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องการบริหารและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาผู้ประกอบการและองค์กรการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ การเป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 • Sustaining The Family Business (SFB)

 • "หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน (SFB) " หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพให้แก่ทายาทผู้สืบทอดกิจการ เพื่อสามารถนำไปพัฒนาบริหารและสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้สำเร็จอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
  -  สร้างทายาท ให้พร้อมรับช่วงธุรกิจ
  -  บริหารร่วมกับครอบครัวโดย ไร้ความขัดแย้ง
  -  ก้าวข้ามจากธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็นมืออาชีพ
  -  ส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น อย่างยั่งยืน
  -  สร้างความเจริญแก่ธุรกิจควบคู่กับสร้างความผูกพันในครอบครัว
  ...รายละเอียดกรุณาคลิก ที่นี่
 • NBTC START UP & EXPANSION COURSE (2011)

  "หลักสูตรมังกรธุรกิจโทรคมนาคม" ในความร่วมมือระหว่าง กสทช. และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) พร้อมสนองนโยบาย Creative Economy โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพ ให้พร้อมรับมือกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจโทรคมนาคม อบรมหลักสูตรซึ่งออกแบบจากผลสำรวจความต้องการจริงของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทุกประเภท และการระดมสมองร่วมกับนักคิดชั้นแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมองค์ความรู้ระดับโลกจาก Babson College สหรัฐอเมริกา

  1. หลักสูตร “จุดกำเนิดมังกรธุรกิจโทรคมนาคม” – สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นกิจการ หลักสูตรทางลัดเริ่มต้นธุรกิจ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมด เป็นหลักสูตรที่ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน และหลักการ รวมถึงประสบการณ์ในเรื่องสำคัญๆ โดยผู้มีประสบการณ์ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำคัญสำหรับการวางแผนก่อนที่จะเริ่มกิจการ หรือช่วงต้นของกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเป็นมังกรธุรกิจได้ภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว

  2. หลักสูตร “สยายปีกมังกรธุรกิจโทรคมนาคม” - สำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หลักสูตรทางด่วนสู่ความสำเร็จเพื่อการขยายธุรกิจ จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ จากผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการขยายกิจการในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทาง เลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และการเสริมมุมมองทางด้านเศรษฐกิจระดับนานาชาติเพื่อให้ท่านสามารถเป็นมังกร ธุรกิจที่ขยายกิจการได้รวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่ง

  • Executive Legal & Compliance 2011 (ELC 2011)

   "สมาคมประกันวินาศภัย" เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความก้าวหน้าของ อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจ ปัจจุบัน และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้แก่ประชาชน สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึง ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารให้มีมุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์ที่ ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในทั้งแง่มุมของอุตสาหกรรมประกัน วินาศภัยและเศรษฐกิจโดยรวม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ออกแบบและจัดทำหลักสูตร Executive Legal and Compliance 2011 ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องกฎระเบียบของ ธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ เหตุผลความเป็นมาและ ผลกระทบของกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกัน วินาศภัย รวมถึงแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีองค์ ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สาคัญ รวมถึงแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เน้น นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น....รายละเอียดของหลักสูตรกรุณาคลิก ที่นี่

   • Executive Muscle UP!

    "บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต" มุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงานภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกัน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความคล่องตัวภายในทั้งทางด้านการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยี บุคคลากร และระบบผ่านทำงานเชิง logistic ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร CEDI ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการพัฒนาด้านบุคคลากรซึ่งมีความแตกต่างในเรื่อง Generation Gap เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวด้านการสื่อสาร และความเข้าใจซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

   • Creative Entrepreneurship Development Program (CEDP)

    "หลักสูตร CEDP " ด้วยความร่วมมือกับ BABSON COLLEGEถูกออกแบบมาอย่างพถีพิถันเพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และทายาทผู้สืบทอดกิจการอย่างเฉพาะเจาะจง บ่มเพราะเจียระไนผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง สู่เพชรเม็ดงามที่กล้าคิด กล้าทำ พร้อมสร้างวิสัยทัศน์อย่างเจาะจงในด้านผู้ประกอบการ ด้วยมุมมองที่แตกต่าง พร้อมโมเดลเฉพาะด้านการประกอบการ ที่กลั่นกรองจากผลการวิจัยทั่วโลก


Professional    Services

 
 • Advisory for Family Business Consulting

  "คุณสร้างความ ยิ่งใหญ่   เราช่วยทำ ให้ยั่งยืน "

  หลายสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวต้องจบลง อาทิ ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกครอบครัว  การแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว ปัญหาการหาผู้สืบทอดธุรกิจที่เหมาะสม  เป็นต้น  ซึ่งหลายสาเหตุสามารถป้องกัน และแก้ไขได้แต่เขาทำกันอย่างไร?
  ...รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิก 
  ที่นี่

 • Research for Entrepreneurship Development

  CEDI ให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้มังกรธุรกิจของประเทศไทยได้รับการเสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

  CEDI ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสถาบันวิจัยระดับโลกอย่าง Global Entrepreneur Monitor ซึ่งเป็นสถาบันอันดับหนึ่ง ในการเก็บข้อมูลวิจัยของผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถนำข้อมูล และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง