CEDI's News & Activities

มีข่าวสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมาอัพเดทอยู่เสมอ
คุณสามารถสมัครรับข่าวสารจากเราได้ ฟรี! ด้านล่าง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

"Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น" รุ่นที่ 25

ข่าวสารและกิจกรรม · 12 กรกฏาคม 2560 · จำนวนความคิดเห็น 0

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>"Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น" รุ่นที่ 25

บัวหลวงสมาร์ท แฟมมิลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ B-SMART                  

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(CEDI) จัดอบรมหลักสูตร “เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น” หริือ “Bualuang Smart Family Enterprise” ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งครั้งนี้จัดเป็น รุ่นที่ 25 ดำเนินการสอนโดยคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร และคุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการ    สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์    ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่นัดพบผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โดย คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายงานลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และคุณวิเชฐ ตันติวานิช ได้กล่าวถึงเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับตลอดโครงการ ซึ่งในครั้งนี้ ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอผลการวิจัยโครงการ (STEP) แก่ผู้เข้าอบรมในวันนั้นด้วย

 

การอบรมอย่างเต็มหลักสูตรเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งผู้เข้าอบรมทั้ง 12 ครอบครัว ได้มาเรียนรู้ด้วยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบมรดกแห่งชีวิต ผ่านองค์ความรู้ของ BABSON COLLEGE และการจัดทำธรรมนูญของครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถดำเนินธุรกิจ บนเป้าหมายและข้อตกลงเดียวกันก่อให้เกิดความรักสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจครอบครัว อย่างยั่งยืนสู่รุ่นต่อ ๆ ไป

 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 12 ครอบครัว ได้รับความรู้ทั้งจากวิทยากรทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงในธุรกิจครอบครัว ได้แก่ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์, ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, คุณนพพร โพธิรังสิยากร และ คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ รวมถึงการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพและทีมงานเซดี้ ตลอดระยะเวลาของการอบรม