CEDI's News & Activities

มีข่าวสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมาอัพเดทอยู่เสมอ
คุณสามารถสมัครรับข่าวสารจากเราได้ ฟรี! ด้านล่าง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0" หรือ พปค. ร่วมกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

ข่าวสารและกิจกรรม · 7 เมษายน 2560 · จำนวนความคิดเห็น 0

ข่าวประชาสัมพันธ์<p> หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0"  หรือ พปค. ร่วมกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ร่วมกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย เปิดอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย 4.0” หรือ พปค. ร่วมกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย จัดขึ้นวันแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร 9 ชั้น 14 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผู้เข้าอบรมที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายระดับผู้นำ และผู้สนใจในธุรกิจเครือข่าย จำนวน 65 คน โดยมี ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดคลาสด้วย Entrepreneur Thought & Action เป็นเนื้อหาหลักปูพื้นฐานผู้ประกอบการจาก ฺBABSON COLLEGE อีกทั้งยังมีคุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย สอนในเนื้อหาเกี่ยวกับ Family Business และ หลักการวิธีการขายตรงอีกด้วย