CEDI's News & Activities

มีข่าวสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมาอัพเดทอยู่เสมอ
คุณสามารถสมัครรับข่าวสารจากเราได้ ฟรี! ด้านล่าง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "ไขปริศนาเขาวงกต ธุรกิจครอบครัวด้วยธรรมนูญครอบครัว" ครั้งที่ 8

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p> หลักสูตร "ไขปริศนาเขาวงกต ธุรกิจครอบครัวด้วยธรรมนูญครอบครัว" ครั้งที่ 8

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ CEDI จัดอบรมหลักสูตร "ไขปริศนาเขาวงกตธุรกิจครอบครัว...ด้วยธรรมนูญครอบครัว" ครั้งที่ 8 เพื่อจัดสรรให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนในครอบครัว ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ <p> หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่น 6 นำทีมโดยคุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร และคุณเมฆกวี พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตร รวมทั้งหมด 51 คน บินลัดฟ้าสู่นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2560 ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

"Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น" รุ่นที่ 26

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>"Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น" รุ่นที่ 26

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI) จัดอบรมหลักสูตร “Bualuang Smart Family Enterprise เพื่อนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น” ซึ่งครั้งนี้จัดเป็น รุ่นที่ 26 ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Real Zoom (The futuristic of developer)

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p> แถลงข่าวความร่วมมือจัดหลักสูตร Real Zoom (The futuristic of developer)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (CEDI) ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) เดินหน้าสานต่อแผนสนับสนุนผู้ประกอบการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเข็มแข็งรองรับการแข่งขัน จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น Real Zoom (The futuristic of developer) สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดหลักสูตร "ผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF)" รุ่นที่ 6

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์<p>พิธีเปิดหลักสูตร "ผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF)" รุ่นที่ 6

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ CEDI มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีเปิดหลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต” (Future Entrepreneurs Forum: FEF) รุ่น 6 ร่วมกับทางธนาคารกรุงเทพ โดยมีคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ... อ่านต่อ

จำนวนความคิดเห็น 0